Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ha doan cuong 20/01/2022
3 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 20/01/2022
4 PHẠM THỊ THÚY NGA-DHL 20/01/2022 11/02/2022
5 HỒ THỊ THANH THUỲ 20/01/2022 31/01/2022
6 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 20/01/2022 11/02/2022
7 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 20/01/2022 11/02/2022
8 Trần Thiên Thanh 20/01/2022 31/01/2022
9 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 20/01/2022 11/02/2022
10 LÊ THỤY HẢI YẾN 20/01/2022