Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG 11/05/2021 12/05/2021
2 PHẠM THỊ MỸ LINH 11/05/2021
3 Lương Quốc Anh 11/05/2021
4 Trần Hữu Đức 11/05/2021
5 Nguyễn Thanh Bình 11/05/2021
6 LÊ THỊ THANH HẰNG 11/05/2021 12/05/2021
7 PHAN THỊ THU TRANG 11/05/2021 12/05/2021
8 NGUYỄN VĂN KHOAN 11/05/2021 18/05/2021
9 HỒ THỊ NGỌC MAI 11/05/2021 13/05/2021
10 THAI THI KIM QUY 11/05/2021 20/05/2021