Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ THU THỦY 14/05/2021
2 Phạm Hồng Quang 14/05/2021
3 Kiều Đức Lộc 14/05/2021
4 BÙI VĂN BÌNH 14/05/2021
5 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐỨC NHÂN 14/05/2021
6 LE THI NGOC HAN 14/05/2021 25/05/2021
7 NGUYỄN THỊ THẮM 14/05/2021
8 NGUYỄN TÙNG MINH 14/05/2021
9 TRẦN VĂN TUYỂN 14/05/2021 17/05/2021
10 bưu điện 14/05/2021 18/06/2021