Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Ngô Thị Ngọc Quyên 06/12/2021
3 LƯƠNG THỊ THÚY HÀ 06/12/2021
4 Trần Thị Lệ Trinh 06/12/2021
5 Lê Thị Xuân Tuyến 06/12/2021
6 CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHÔM XINGFA 06/12/2021
7 Phạm Tô Phương Uyên 06/12/2021
8 PHẠM THỊ KIM OANH 06/12/2021
9 Ngô Thị Ngọc Quyên 06/12/2021
10 Đặng Trọng Thành 06/12/2021