Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Văn Thảo 20/09/2021
2 Phuong thi nguyet 20/09/2021
3 Phan Nguyễn Phụng Nhi 20/09/2021
4 Lê Thị Hoàng Oanh 20/09/2021 23/09/2021
5 VÒNG THANH TRÂM 20/09/2021
6 Đoàn Thanh Hùng 20/09/2021
7 Trần Thị Ngọc Diệp 20/09/2021
8 Anh Nguyễn 20/09/2021 23/09/2021
9 Vũ Thị Huyền Trang 20/09/2021 23/09/2021
10 Lê Thị Thùy Dương 20/09/2021 27/09/2021