Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công Ty TNHH Thủy Hoàng Phát 28/11/2021 29/11/2021
3 Công ty TNHH Thuận Kim Phát 28/11/2021
4 CÔNG TY TNHH Ô TÔ PHÚ MỸ HƯNG 28/11/2021 29/11/2021
5 LÊ THỊ KIM ANH 28/11/2021 29/11/2021
6 Lê Thị Kiều Oanh 28/11/2021 29/11/2021
7 Bùi Dương Thị Kiều Oanh 28/11/2021 29/11/2021
8 CAO THỊ THUÝ NHIỄM 28/11/2021 29/11/2021
9 CÔNG TY TNHH Ô TÔ KHÔNG BẢY BẢY (077) 28/11/2021 29/11/2021
10 Phan Thị Hoàn 28/11/2021 29/11/2021