Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ TRINH 26/02/2021
2 ĐẶNG THU TRANG 26/02/2021
3 NGUYỄN THỊ THU EM 26/02/2021
4 LÊ HỒNG NHUNG 26/02/2021
5 ĐỖ QUANG KHẢI 26/02/2021 12/03/2021
6 Nguyễn Thị Thiết 26/02/2021
7 Dương Quốc Hải 26/02/2021 03/03/2021
8 trần công hùng 26/02/2021 02/03/2021
9 Trương Thị Thu Dung 26/02/2021
10 Đặng Thái Ngọc 26/02/2021 02/04/2021