Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 I-PACK ĐỊNH KỲ 01/12/2021
3 PHẠM NGỌC THÙY LAN 01/12/2021
4 Lương Quốc Anh 01/12/2021
5 CÔNG TY TNHH DIỆU CƯỜNG STEEL 01/12/2021
6 Phạm Thị Cẩm Giang 01/12/2021
7 Nguyễn Thị Phương Thảo 01/12/2021
8 HÀ THỊ PHƯƠNG THOA 01/12/2021
9 Đặng Thị Yến Ngọc 01/12/2021
10 NGUYỄN THỊ NHÀN 01/12/2021