Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THANH NHÀN 25/05/2022
3 CÔNG TY TNHH AMBROSIA VN 25/05/2022
4 Nguyễn Thị Thùy Dung 25/05/2022
5 LÊ THANH NHÀN 25/05/2022
6 Nguyễn Hồng Hân 25/05/2022
7 NGUYỄN THỊ KIM LOAN 25/05/2022
8 LÊ THANH NHÀN 25/05/2022
9 LÊ THANH NHÀN 25/05/2022
10 LÊ THANH NHÀN 25/05/2022