Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Lê Kim Trang 25/11/2020
2 CONG TY TNHH DV TRI MINH-NHA SACH LAC VIET 24/11/2020
3 Võ Thị Ngọc Anh 24/11/2020
4 Huỳnh Khánh Lộc 24/11/2020
5 HUỲNH NGỌC MỸ 24/11/2020
6 NGUYỄN VĂN LUYỆN 24/11/2020
7 CTY TNHH SX-TM DI PHONG 24/11/2020
8 TRẦN THIÊN VŨ 24/11/2020
9 CTY TNHH SX-TM DI PHONG 24/11/2020
10 Huỳnh Khánh Lộc 24/11/2020