Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐINH THỊ HIỀN 25/05/2022
3 Nguyễn Thành Nhân 25/05/2022
4 Công ty TNHH Thương Hiệu Đại Việt Hàn 25/05/2022
5 Nguyễn Thị Kim Trâm 25/05/2022
6 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LIÊN THÀNH VIỆT NAM 25/05/2022
7 Lê Thị Quỳnh Duyên 25/05/2022
8 Nguyễn Thị Trúc Giang 25/05/2022
9 Văn Thị Vân 25/05/2022
10 Phan Nguyễn Vân Anh 25/05/2022