Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Bách Diêu 30/11/2021
3 Lê Thị Thu Hiền 30/11/2021
4 CÔNG TY TNHH LITTLE GREENHOUSE 30/11/2021
5 CÔNG TY TNHH LITTLE GREENHOUSE 30/11/2021
6 Trần Tuấn Mạnh 30/11/2021
7 MAI XUÂN LƯƠNG 30/11/2021
8 LÊ NGUYỄN HOÀNG LINH 30/11/2021
9 VŨ THU HƯƠNG 30/11/2021
10 ĐẶNG THU HẰNG 30/11/2021