Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 nguyễn xuân nghĩa 19/04/2021
2 Nở Tiến Cơ 19/04/2021
3 Nguyễn Văn Mạnh 19/04/2021
4 Phạm Thị Xuân Mai 19/04/2021
5 VÕ HOÀNG SƠN 19/04/2021
6 Nguyễn Thị Bích Hòa 19/04/2021
7 TRẦN THỊ HOÀNG OANH 19/04/2021
8 LÊ CÔNG LONG 19/04/2021
9 TRƯƠNG KIM QUAN 19/04/2021
10 TRẦN VĂN LỢI 19/04/2021