Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CÔNG TY TNHH MTV HUỆ NGHĨA LIMOUSINE 23/07/2019 25/07/2019
2 Nguyễn Thị Danh 23/07/2019
3 Ngô Minh Thông 23/07/2019
4 Lâm Nhựt Minh 23/07/2019 26/07/2019
5 Nguyễn Thị Danh 23/07/2019
6 lý thị oanh 23/07/2019 26/07/2019
7 HỒ THỊ TÙNG 23/07/2019 24/07/2019
8 CÔNG TY TNHH NHÂN ĐIỀN 23/07/2019 25/07/2019
9 CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ CHAILEASE 23/07/2019 13/08/2019
10 Nguyễn Đức Quyền 23/07/2019 29/07/2019