Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Lê Kiều Hạnh 20/01/2022
3 TRẦN NGỌC HUYỀN 20/01/2022
4 Dinh Thi Xuan Huong 20/01/2022
5 NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN 20/01/2022 25/01/2022
6 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình huyện Hóc Môn (Đ/diện Nguyễn Phi Long) 20/01/2022 10/03/2022
7 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 20/01/2022
8 LƯU THỊ THÙY NHUNG 20/01/2022 24/01/2022
9 LƯƠNG THẾ CƯỜNG 20/01/2022
10 Lâm Kim Thu 20/01/2022