Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phan Thị Phương Thúy 02/12/2021
3 Nguyễn Thị Thùy Dung 02/12/2021
4 pham thi mai hương 02/12/2021
5 Đặng Thị Yến Ngọc 02/12/2021
6 TRẦN HOÀNG NGUYỆT 02/12/2021
7 PHẠM THỊ KIM LOAN 02/12/2021
8 Đào Thị Ái 02/12/2021
9 TRƯƠNG NGỌC TUYỀN 02/12/2021
10 ĐOÀN THỊ NGỌC TRÂM 02/12/2021