Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hồng Hải Đăng 27/10/2021
3 Nguyễn Ngọc Như Uyên 27/10/2021
4 Phạm Văn Hiền 27/10/2021
5 Lê Thị Minh 27/10/2021
6 LÊ THỊ THANH HẰNG 27/10/2021
7 Nguyễn Triều Đình 27/10/2021
8 TRẦN PHƯƠNG 27/10/2021
9 Đặng Trần Ngọc Mai 27/10/2021 03/11/2021
10 Ta thanh ngan 27/10/2021 01/11/2021