Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Nhật Thiện 04/07/2022
3 Trần Nhật Thiện 04/07/2022
4 ĐỖ THỊ PHƯỢNG 04/07/2022
5 nguyễn thị ngọc thu 04/07/2022
6 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 04/07/2022
7 Trang Thị Thu Thảo 04/07/2022
8 Đào Thu Thảo 04/07/2022
9 NGUYỄN THỊ KIM THANH 04/07/2022 05/07/2022
10 VÕ VĂN HIẾU 04/07/2022