Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM THỊ THÙY TRANG 27/06/2022
3 PHẠM THỊ THÙY TRANG 27/06/2022
4 Trương Lê Vi Khánh 26/06/2022
5 CAO ĐOÀN HIẾU 26/06/2022
6 PHAN NGỌC PHƯƠNG TRANG 26/06/2022
7 LÊ TÙNG LÂM 26/06/2022
8 NGUYỄN ANH TÚ 26/06/2022 18/07/2022
9 Phạm Thị Còn 26/06/2022 12/07/2022
10 PHẠM HUỲNH TRÚC VI 26/06/2022