Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Danh thị ly sa 23/05/2022
3 NGUYỄN THÀNH PHƯỚC 23/05/2022
4 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THỂ THAO TC 23/05/2022
5 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 23/05/2022
6 Nguyễn Thành Nhân 23/05/2022
7 NGUYEN THI MY DUNG 23/05/2022
8 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SX TM KIM HY 23/05/2022
9 NGUYEN THI HONG ANH 23/05/2022
10 Đặng Thị Lan Anh 23/05/2022