Đang tải dữ liệu...

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tiếp

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

 1. Lĩnh vực: Công bố hợp chuẩn

 2. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Tổ chức, cá nhân sau khi đã nộp hồ sơ qua hệ thống Dịch vụ công thành phốsẽ được chuyển đến phần mềm một cửa điện tử củaChi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng.
  Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

  + Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì thông báo thông qua SMS, Email đến Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục .

  + Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ công chức kiểm tra xác nhận các hạng mục hồ sơ không đầy đủ trong hệ thống phần mềm một cửa điện tử củaChi cụcvà đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thông qua SMS và email đến Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục.

  Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục có trách nhiệm bổ sung hồ sơ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được SMS và email đề nghị. Trường hợp không bổ sung đầy đủ, hệ thống phần mềm một cửa điện tử của Chi cục sẽ tự hủy bỏ việc xử lý hồ sơ.

  Bước 3: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục. Trường hợp không tiếp nhận phải thông báo bằng văn bản từ chối nêu rõ lý do không tiếp nhận.
  Bước 4: Căn cứ vào thời hạn giải quyết, tổ chức, cá nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định đã thực hiện thủ tục qua hệ thống Dịch vụ công thành phố khi đến nhận kết quả trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc thông qua đường bưu điện.
 3. Cách thức: 

  Nộp hồ sơ qua hệ thống Dịch vụ công thành phố và nhận kết quả trực tiếp Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc qua đường bưu điện.

 4. Hồ sơ

  4.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Bản công bố hợp chuẩn (Theo mẫu);

  • Bản sao y bản chínhgiấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật;

  • Bản sao y bản chínhtiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố;

  • Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thông quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP…), thì hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý;

  • Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP…), thì hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân phải có bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực;
  • Báo cáo đánh giá hợp chuẩn kèm theo bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký

  4.2.Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

 5. Thời hạn giải quyết  

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

 6. Cơ quan thực hiện

  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng-Sở Khoa học và Công nghệ.

 7. Đối tượng thực hiện thủ tục

  Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.

 8. Kết quả thực hiện

  Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do không tiếp nhận.

 9. Phí, lệ phí

  150.000 đồng.

 10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

  - Bản công bố hợp chuẩn (Mẫu kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012).

  - Kế hoạch kiểm soát  chất lượng (Mẫu kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012).

  - Mẫu báo cáo đánh giá hợp chuẩn (Mẫu kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012).

 11. Yêu cầu khác

  Thiết bị công nghệ thông tin có khả năng kết nối internet.

 12. Cơ sở pháp lý

  - Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (có hiệu lực từ ngày 01/7/2008).

  - Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật( có hiệu lực từ ngày 01/01/2007).

  - Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (có hiệu lực từ ngày 03/9/2007).

  - Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2009).

  - Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (có hiệu lực từ ngày 27/01/2013).

  - Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (có hiệu lực từ ngày 15/5/2017).

  - Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017).

  - Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 06 tháng 06 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố  Phê duyệt “Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2016 - 2020”.

  Lưu ý:

  a. Sử dụng bảng mã Unicode dựng sẵn khi nhập liệu.

  b. Bản scan hoặc ảnh chụp thành phần hồ sơ phải rõ nét khi thực hiện thủ tục qua hệ thống Dịch vụ công thành phố.

  c. Khi nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp 01 bộ hồ sơ giấy đầy đủ thành phần theo quy định tại mục "4. Hồ sơ".

  d. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua điện thoại: 08.39300972 hoặc Email: tbt.skhcn@tphcm.gov.vn - Phòng Tiêu chuẩn hóa và TBT để được hướng dẫn cụ thể.

Tài liệu mẫu đính kèm
 1. Bao-cao-danh-gia-Hop-chuan.docx Tải tài liệu về Tải về
 2. BM-Ke-hoach-KSCL.docx Tải tài liệu về Tải về
 3. Mau-ban-cong-bo-hop-chuan.docx Tải tài liệu về Tải về
 4. Vi-du-ban-cong-bo-hop-chuan.docx Tải tài liệu về Tải về