Đang tải dữ liệu...

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tiếp

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba)

 1. Lĩnh vực: Công bố hợp quy

 2. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Tổ chức, cá nhân sau khi đã nộp hồ sơ qua hệ thống Dịch vụ công thành phốsẽ được chuyển đến phần mềm một cửa điện tử củaChi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng.
  Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

  + Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì thông báo thông qua SMS, Email đến Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục .

  + Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ công chức kiểm tra xác nhận các hạng mục hồ sơ không đầy đủ trong hệ thống phần mềm một cửa điện tử củaChi cụcvà đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thông qua SMS và email đến Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục.

  Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục có trách nhiệm bổ sung hồ sơ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được SMS và email đề nghị. Trường hợp không bổ sung đầy đủ, hệ thống phần mềm một cửa điện tử của Chi cục sẽ tự hủy bỏ việc xử lý hồ sơ.

  Bước 3: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượngban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục. Trường hợp không tiếp nhận phải thông báo bằng văn bản từ chối nêu rõ lý do không tiếp nhận.
  Bước 4: Căn cứ vào thời hạn giải quyết, tổ chức, cá nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định đã thực hiện thủ tục qua hệ thống Dịch vụ công thành phố khi đến nhận kết quả trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc thông qua đường bưu điện.
 3. Cách thức: 

  Nộp hồ sơ qua hệ thống Dịch vụ công thành phố và nhận kết quả trực tiếp Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc qua đường bưu điện.

 4. Hồ sơ

  4.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Bản công bố hợp quy (Theo mẫu);

  • Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng kèm theo mẫu dấu hợp quy;

  Đối với thành phần hồ sơ công bố hợp quy dây và cáp điện và QCVN 9:2012/BKHCN phải bổ sung thêm các giấy tờ sau:

  • Bản mô tả sản phẩm (tên gọi, tính năng công dụng, các thông số k‎ỹ thuật cơ bản, danh mục hoặc hóa đơn các nguyên vật liệu, linh kiện chính …);

  • Ảnh mầu tổng thể phía ngoài, bao gồm các ảnh về: toàn cảnh, mặt trước, mặt trên và mặt bên, phích cắm điện (nếu có); nhãn hiệu hàng hóa (nếu có), nhãn hàng hóa (có các thông số kỹ thuật cơ bản);

  • Hướng dẫn sử dụng;

  • Bản sao giấy chứng nhận hợp quy;

  • Thông báo về những thay đổi liên quan đến thiết kế, nguyên vật liệu, công nghệ chế tạo (nếu có) so với hồ sơ đã đăng ký.

  Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng.

  4.2.Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

 5. Thời hạn giải quyết  

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

 6. Cơ quan thực hiện

  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ.

 7. Đối tượng thực hiện thủ tục

  Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

 8. Kết quả thực hiện

  Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do không tiếp nhận.

 9. Phí, lệ phí

  150.000 đồng.

 10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

  Bản công bố hợp quy (Mẫu Ban hành kèm theo thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012).

 11. Yêu cầu khác

  Thiết bị công nghệ thông tin có khả năng kết nối internet.

 12. Cơ sở pháp lý

  - Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (có hiệu lực từ ngày 01/7/2008).

  - Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật( có hiệu lực từ ngày 01/01/2007).

  - Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (có hiệu lực từ ngày 03/9/2007).

  - Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2009).

  - Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (có hiệu lực từ ngày 27/01/2013).

  - Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017).

  - Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 06 tháng 06 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố  Phê duyệt “Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2016 - 2020”.

  - Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

  Lưu ý:

  1. Sử dụng bảng mã Unicode dựng sẵn khi nhập liệu.

  2. Bản scan hoặc ảnh chụp thành phần hồ sơ phải rõ nét khi thực hiện thủ tục qua hệ thống Dịch vụ công thành phố.

  3. Khi nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp 01 bộ hồ sơ giấy đầy đủ thành phần theo quy định tại mục c.

  4. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua điện thoại: 08.39300972 hoặc Email: tbt.skhcn@tphcm.gov.vn - Phòng Tiêu chuẩn hóa và TBT để được hướng dẫn cụ thể.

Tài liệu mẫu đính kèm
 1. Ban-cong-bo-hop-quy.docx Tải tài liệu về Tải về