Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ qua website

* Nhập số biên nhận mà bạn nhận được từ hệ thống hoặc
cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2021

Đã Tiếp nhận

355822 hồ sơ.

Đã xử lý

109721 hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 12 THÁNG GẦN ĐÂY
THỐNG KÊ      Từ ngày     đến ngày  
QUẬN HUYỆN
SỞ BAN NGÀNH