Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ qua website

* Nhập số biên nhận mà bạn nhận được từ hệ thống hoặc
cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017

Đã Tiếp nhận

145288 hồ sơ.

Đã xử lý

86163 hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 12 THÁNG GẦN ĐÂY
THỐNG KÊ      Từ ngày     đến ngày  
QUẬN HUYỆN
SỞ BAN NGÀNH
TÌNH HÌNH XỬ LÝ
Đơn vị Đã tiếp nhận Đã giải quyết Chưa giải quyết
đúng hạn quá hạn trong hạn trễ hạn