Đang tải dữ liệu...
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính thành phố trong tháng {4}/{5}

Đã tiếp nhận 16629 hồ sơ

Đã giải quyết 2641 hồ sơ

Tuần 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

16629

Hồ sơ Đã giải quyết

2641

94%

Đúng hạn
Tuần 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ Đã giải quyết

0

0%

Đúng hạn
Tuần 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ Đã giải quyết

0

0%

Đúng hạn
Tuần 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ Đã giải quyết

0

0%

Đúng hạn
Tỉ lệ hồ sơ đúng hạn

Văn phòng UBND thành phố : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ)

Huyện Bình Chánh : 100% (Đã xử lý: 70 hồ sơ, Đúng hạn: 70 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Huyện Cần Giờ : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Huyện Củ Chi : 100% (Đã xử lý: 2 hồ sơ, Đúng hạn: 2 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Huyện Hóc Môn : 100% (Đã xử lý: 110 hồ sơ, Đúng hạn: 110 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Huyện Nhà Bè : 100% (Đã xử lý: 7 hồ sơ, Đúng hạn: 7 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Quận 1 : 100% (Đã xử lý: 34 hồ sơ, Đúng hạn: 34 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Quận 10 : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Quận 11 : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Quận 12 : 96% (Đã xử lý: 621 hồ sơ, Đúng hạn: 601 hồ sơ, Trễ hạn: 20 hồ sơ)

Quận 3 : 100% (Đã xử lý: 41 hồ sơ, Đúng hạn: 41 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Quận 4 : 100% (Đã xử lý: 20 hồ sơ, Đúng hạn: 20 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Quận 5 : 85% (Đã xử lý: 107 hồ sơ, Đúng hạn: 91 hồ sơ, Trễ hạn: 16 hồ sơ)

Quận 6 : 92% (Đã xử lý: 56 hồ sơ, Đúng hạn: 52 hồ sơ, Trễ hạn: 4 hồ sơ)

Quận 7 : 100% (Đã xử lý: 22 hồ sơ, Đúng hạn: 22 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Quận 8 : 86% (Đã xử lý: 15 hồ sơ, Đúng hạn: 13 hồ sơ, Trễ hạn: 2 hồ sơ)

Quận Bình Thạnh : 100% (Đã xử lý: 67 hồ sơ, Đúng hạn: 67 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Quận Bình Tân : 98% (Đã xử lý: 77 hồ sơ, Đúng hạn: 76 hồ sơ, Trễ hạn: 1 hồ sơ)

Quận Gò Vấp : 99% (Đã xử lý: 130 hồ sơ, Đúng hạn: 129 hồ sơ, Trễ hạn: 1 hồ sơ)

Quận Phú Nhuận : 100% (Đã xử lý: 29 hồ sơ, Đúng hạn: 29 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Quận Tân Bình : 99% (Đã xử lý: 183 hồ sơ, Đúng hạn: 182 hồ sơ, Trễ hạn: 1 hồ sơ)

Quận Tân Phú : 100% (Đã xử lý: 1 hồ sơ, Đúng hạn: 1 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Thành phố Thủ Đức khu vực 1 (Quận 2 cũ) : 93% (Đã xử lý: 43 hồ sơ, Đúng hạn: 40 hồ sơ, Trễ hạn: 3 hồ sơ)

Thành phố Thủ Đức khu vực 2 (Quận 9 cũ) : 100% (Đã xử lý: 8 hồ sơ, Đúng hạn: 8 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Thành phố Thủ Đức khu vực 3 (Quận Thủ Đức cũ) : 100% (Đã xử lý: 45 hồ sơ, Đúng hạn: 45 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

BQL khu chế xuất - khu công nghiệp : 100% (Đã xử lý: 16 hồ sơ, Đúng hạn: 16 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố : 100% (Đã xử lý: 14 hồ sơ, Đúng hạn: 14 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Ban quản lý Khu công nghệ cao : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Ban quản lý khu Nam : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Chi cục Chăn nuôi - Thú y : 100% (Đã xử lý: 1 hồ sơ, Đúng hạn: 1 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Chi cục Kiểm lâm : 100% (Đã xử lý: 1 hồ sơ, Đúng hạn: 1 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Chi cục Phát triển nông thôn : 100% (Đã xử lý: 3 hồ sơ, Đúng hạn: 3 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Chi cục Thủy sản : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng : 100% (Đã xử lý: 9 hồ sơ, Đúng hạn: 9 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Hồ sơ đất đai Thành phố - TPHCM : 82% (Đã xử lý: 199 hồ sơ, Đúng hạn: 164 hồ sơ, Trễ hạn: 35 hồ sơ)

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Sở Công Thương : 97% (Đã xử lý: 43 hồ sơ, Đúng hạn: 42 hồ sơ, Trễ hạn: 1 hồ sơ)

Sở Du Lịch : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Sở Giao Thông Vận Tải : 98% (Đã xử lý: 67 hồ sơ, Đúng hạn: 66 hồ sơ, Trễ hạn: 1 hồ sơ)

Sở Khoa học Công nghệ : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Sở Kế hoạch và Đầu tư : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội : 77% (Đã xử lý: 174 hồ sơ, Đúng hạn: 134 hồ sơ, Trễ hạn: 40 hồ sơ)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Sở Nội vụ : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Sở Quy Hoạch Kiến Trúc : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Sở Thông tin và Truyền thông : 100% (Đã xử lý: 2 hồ sơ, Đúng hạn: 2 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Sở Tài Nguyên Môi Trường : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Sở Tư Pháp : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Sở Văn hóa và Thể thao : 100% (Đã xử lý: 40 hồ sơ, Đúng hạn: 40 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Sở Xây dựng : 96% (Đã xử lý: 219 hồ sơ, Đúng hạn: 211 hồ sơ, Trễ hạn: 8 hồ sơ)

Sở Y Tế : 100% (Đã xử lý: 165 hồ sơ, Đúng hạn: 165 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)