Đang tải dữ liệu...
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính thành phố trong tháng {4}/{5}

Đã tiếp nhận 33803 hồ sơ

Đã giải quyết 16037 hồ sơ

Tuần 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

20908

Hồ sơ Đã giải quyết

7484

91%

Đúng hạn
Tuần 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

7108

Hồ sơ Đã giải quyết

5425

77%

Đúng hạn
Tuần 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

5787

Hồ sơ Đã giải quyết

3128

96%

Đúng hạn
Tuần 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ Đã giải quyết

0

0%

Đúng hạn
Tỉ lệ hồ sơ đúng hạn

Văn phòng UBND thành phố : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ)

Huyện Bình Chánh : 83% (Đã xử lý: 83 hồ sơ, Đúng hạn: 69 hồ sơ, Trễ hạn: 14 hồ sơ)

Huyện Cần Giờ : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Huyện Củ Chi : 25% (Đã xử lý: 355 hồ sơ, Đúng hạn: 92 hồ sơ, Trễ hạn: 263 hồ sơ)

Huyện Hóc Môn : 100% (Đã xử lý: 332 hồ sơ, Đúng hạn: 332 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Huyện Nhà Bè : 100% (Đã xử lý: 48 hồ sơ, Đúng hạn: 48 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Quận 1 : 81% (Đã xử lý: 265 hồ sơ, Đúng hạn: 216 hồ sơ, Trễ hạn: 49 hồ sơ)

Quận 10 : 100% (Đã xử lý: 3 hồ sơ, Đúng hạn: 3 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Quận 11 : 100% (Đã xử lý: 3 hồ sơ, Đúng hạn: 3 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Quận 12 : 96% (Đã xử lý: 2866 hồ sơ, Đúng hạn: 2772 hồ sơ, Trễ hạn: 94 hồ sơ)

Quận 3 : 100% (Đã xử lý: 844 hồ sơ, Đúng hạn: 844 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Quận 4 : 91% (Đã xử lý: 47 hồ sơ, Đúng hạn: 43 hồ sơ, Trễ hạn: 4 hồ sơ)

Quận 5 : 99% (Đã xử lý: 306 hồ sơ, Đúng hạn: 304 hồ sơ, Trễ hạn: 2 hồ sơ)

Quận 6 : 95% (Đã xử lý: 153 hồ sơ, Đúng hạn: 146 hồ sơ, Trễ hạn: 7 hồ sơ)

Quận 7 : 98% (Đã xử lý: 228 hồ sơ, Đúng hạn: 225 hồ sơ, Trễ hạn: 3 hồ sơ)

Quận 8 : 98% (Đã xử lý: 284 hồ sơ, Đúng hạn: 280 hồ sơ, Trễ hạn: 4 hồ sơ)

Quận Bình Thạnh : 100% (Đã xử lý: 1349 hồ sơ, Đúng hạn: 1349 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Quận Bình Tân : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Quận Gò Vấp : 83% (Đã xử lý: 217 hồ sơ, Đúng hạn: 182 hồ sơ, Trễ hạn: 35 hồ sơ)

Quận Phú Nhuận : 99% (Đã xử lý: 552 hồ sơ, Đúng hạn: 548 hồ sơ, Trễ hạn: 4 hồ sơ)

Quận Tân Bình : 99% (Đã xử lý: 1295 hồ sơ, Đúng hạn: 1293 hồ sơ, Trễ hạn: 2 hồ sơ)

Quận Tân Phú : 96% (Đã xử lý: 224 hồ sơ, Đúng hạn: 216 hồ sơ, Trễ hạn: 8 hồ sơ)

Thành phố Thủ Đức khu vực 1 (Quận 2 cũ) : 91% (Đã xử lý: 120 hồ sơ, Đúng hạn: 110 hồ sơ, Trễ hạn: 10 hồ sơ)

Thành phố Thủ Đức khu vực 2 (Quận 9 cũ) : 100% (Đã xử lý: 208 hồ sơ, Đúng hạn: 208 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Thành phố Thủ Đức khu vực 3 (Quận Thủ Đức cũ) : 99% (Đã xử lý: 459 hồ sơ, Đúng hạn: 457 hồ sơ, Trễ hạn: 2 hồ sơ)

BQL khu chế xuất - khu công nghiệp : 100% (Đã xử lý: 73 hồ sơ, Đúng hạn: 73 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố : 100% (Đã xử lý: 50 hồ sơ, Đúng hạn: 50 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Ban quản lý Khu công nghệ cao : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Ban quản lý khu Nam : 100% (Đã xử lý: 1 hồ sơ, Đúng hạn: 1 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Chi cục Chăn nuôi - Thú y : 100% (Đã xử lý: 7 hồ sơ, Đúng hạn: 7 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Chi cục Kiểm lâm : 75% (Đã xử lý: 4 hồ sơ, Đúng hạn: 3 hồ sơ, Trễ hạn: 1 hồ sơ)

Chi cục Phát triển nông thôn : 81% (Đã xử lý: 11 hồ sơ, Đúng hạn: 9 hồ sơ, Trễ hạn: 2 hồ sơ)

Chi cục Thủy sản : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng : 100% (Đã xử lý: 32 hồ sơ, Đúng hạn: 32 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật : 100% (Đã xử lý: 4 hồ sơ, Đúng hạn: 4 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Hồ sơ đất đai Thành phố - TPHCM : 43% (Đã xử lý: 1775 hồ sơ, Đúng hạn: 768 hồ sơ, Trễ hạn: 1007 hồ sơ)

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Sở Công Thương : 94% (Đã xử lý: 767 hồ sơ, Đúng hạn: 725 hồ sơ, Trễ hạn: 42 hồ sơ)

Sở Du Lịch : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Sở Giao Thông Vận Tải : 92% (Đã xử lý: 185 hồ sơ, Đúng hạn: 172 hồ sơ, Trễ hạn: 13 hồ sơ)

Sở Khoa học Công nghệ : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Sở Kế hoạch và Đầu tư : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội : 94% (Đã xử lý: 1280 hồ sơ, Đúng hạn: 1211 hồ sơ, Trễ hạn: 69 hồ sơ)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Sở Nội vụ : 100% (Đã xử lý: 20 hồ sơ, Đúng hạn: 20 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Sở Quy Hoạch Kiến Trúc : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Sở Thông tin và Truyền thông : 47% (Đã xử lý: 536 hồ sơ, Đúng hạn: 254 hồ sơ, Trễ hạn: 282 hồ sơ)

Sở Tài Nguyên Môi Trường : 71% (Đã xử lý: 7 hồ sơ, Đúng hạn: 5 hồ sơ, Trễ hạn: 2 hồ sơ)

Sở Tư Pháp : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Sở Văn hóa và Thể thao : 100% (Đã xử lý: 99 hồ sơ, Đúng hạn: 99 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Sở Xây dựng : 81% (Đã xử lý: 300 hồ sơ, Đúng hạn: 243 hồ sơ, Trễ hạn: 57 hồ sơ)

Sở Y Tế : 100% (Đã xử lý: 645 hồ sơ, Đúng hạn: 645 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)