Đang tải dữ liệu...
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính thành phố trong tháng {4}/{5}

Đã tiếp nhận 19759 hồ sơ

Đã giải quyết 9026 hồ sơ

Tuần 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

7010

Hồ sơ Đã giải quyết

2234

94%

Đúng hạn
Tuần 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

2917

Hồ sơ Đã giải quyết

1419

90%

Đúng hạn
Tuần 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

5983

Hồ sơ Đã giải quyết

3771

90%

Đúng hạn
Tuần 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

3849

Hồ sơ Đã giải quyết

1602

96%

Đúng hạn
Tỉ lệ hồ sơ đúng hạn

Văn phòng UBND thành phố : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ)

Huyện Bình Chánh : 83% (Đã xử lý: 317 hồ sơ, Đúng hạn: 265 hồ sơ, Trễ hạn: 52 hồ sơ)

Huyện Cần Giờ : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Huyện Củ Chi : 77% (Đã xử lý: 98 hồ sơ, Đúng hạn: 76 hồ sơ, Trễ hạn: 22 hồ sơ)

Huyện Hóc Môn : 96% (Đã xử lý: 170 hồ sơ, Đúng hạn: 164 hồ sơ, Trễ hạn: 6 hồ sơ)

Huyện Nhà Bè : 100% (Đã xử lý: 36 hồ sơ, Đúng hạn: 36 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Quận 1 : 100% (Đã xử lý: 524 hồ sơ, Đúng hạn: 524 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Quận 10 : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Quận 11 : 100% (Đã xử lý: 1 hồ sơ, Đúng hạn: 1 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Quận 12 : 85% (Đã xử lý: 1047 hồ sơ, Đúng hạn: 897 hồ sơ, Trễ hạn: 150 hồ sơ)

Quận 3 : 100% (Đã xử lý: 289 hồ sơ, Đúng hạn: 289 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Quận 4 : 97% (Đã xử lý: 85 hồ sơ, Đúng hạn: 83 hồ sơ, Trễ hạn: 2 hồ sơ)

Quận 5 : 92% (Đã xử lý: 552 hồ sơ, Đúng hạn: 513 hồ sơ, Trễ hạn: 39 hồ sơ)

Quận 6 : 100% (Đã xử lý: 76 hồ sơ, Đúng hạn: 76 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Quận 7 : 100% (Đã xử lý: 60 hồ sơ, Đúng hạn: 60 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Quận 8 : 97% (Đã xử lý: 148 hồ sơ, Đúng hạn: 144 hồ sơ, Trễ hạn: 4 hồ sơ)

Quận Bình Thạnh : 99% (Đã xử lý: 352 hồ sơ, Đúng hạn: 351 hồ sơ, Trễ hạn: 1 hồ sơ)

Quận Bình Tân : 98% (Đã xử lý: 326 hồ sơ, Đúng hạn: 322 hồ sơ, Trễ hạn: 4 hồ sơ)

Quận Gò Vấp : 99% (Đã xử lý: 513 hồ sơ, Đúng hạn: 509 hồ sơ, Trễ hạn: 4 hồ sơ)

Quận Phú Nhuận : 97% (Đã xử lý: 76 hồ sơ, Đúng hạn: 74 hồ sơ, Trễ hạn: 2 hồ sơ)

Quận Tân Bình : 99% (Đã xử lý: 585 hồ sơ, Đúng hạn: 580 hồ sơ, Trễ hạn: 5 hồ sơ)

Quận Tân Phú : 100% (Đã xử lý: 99 hồ sơ, Đúng hạn: 99 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Thành phố Thủ Đức : 99% (Đã xử lý: 728 hồ sơ, Đúng hạn: 724 hồ sơ, Trễ hạn: 4 hồ sơ)

Thành phố Thủ Đức khu vực 1 (Quận 2 cũ) : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Thành phố Thủ Đức khu vực 2 (Quận 9 cũ) : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

BQL khu chế xuất - khu công nghiệp : 100% (Đã xử lý: 15 hồ sơ, Đúng hạn: 15 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố : 100% (Đã xử lý: 51 hồ sơ, Đúng hạn: 51 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Ban quản lý Khu công nghệ cao : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Ban quản lý khu Nam : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Chi cục Chăn nuôi - Thú y : 100% (Đã xử lý: 15 hồ sơ, Đúng hạn: 15 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Chi cục Kiểm lâm : 100% (Đã xử lý: 14 hồ sơ, Đúng hạn: 14 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Chi cục Phát triển nông thôn : 100% (Đã xử lý: 2 hồ sơ, Đúng hạn: 2 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Chi cục Thủy sản : 100% (Đã xử lý: 1 hồ sơ, Đúng hạn: 1 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng : 100% (Đã xử lý: 25 hồ sơ, Đúng hạn: 25 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật : 100% (Đã xử lý: 16 hồ sơ, Đúng hạn: 16 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Hồ sơ đất đai Thành phố - TPHCM : 70% (Đã xử lý: 542 hồ sơ, Đúng hạn: 382 hồ sơ, Trễ hạn: 160 hồ sơ)

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Sở Công Thương : 99% (Đã xử lý: 949 hồ sơ, Đúng hạn: 946 hồ sơ, Trễ hạn: 3 hồ sơ)

Sở Du Lịch : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Sở Giao Thông Vận Tải : 40% (Đã xử lý: 83 hồ sơ, Đúng hạn: 34 hồ sơ, Trễ hạn: 49 hồ sơ)

Sở Khoa học Công nghệ : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Sở Kế hoạch và Đầu tư : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội : 76% (Đã xử lý: 607 hồ sơ, Đúng hạn: 465 hồ sơ, Trễ hạn: 142 hồ sơ)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Sở Nội vụ : 50% (Đã xử lý: 2 hồ sơ, Đúng hạn: 1 hồ sơ, Trễ hạn: 1 hồ sơ)

Sở Quy Hoạch Kiến Trúc : 33% (Đã xử lý: 12 hồ sơ, Đúng hạn: 4 hồ sơ, Trễ hạn: 8 hồ sơ)

Sở Thông tin và Truyền thông : 98% (Đã xử lý: 57 hồ sơ, Đúng hạn: 56 hồ sơ, Trễ hạn: 1 hồ sơ)

Sở Tài Nguyên Môi Trường : 33% (Đã xử lý: 6 hồ sơ, Đúng hạn: 2 hồ sơ, Trễ hạn: 4 hồ sơ)

Sở Tư Pháp : 0% (Đã xử lý: 0 hồ sơ, Đúng hạn: 0 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Sở Văn hóa và Thể thao : 100% (Đã xử lý: 74 hồ sơ, Đúng hạn: 74 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)

Sở Xây dựng : 50% (Đã xử lý: 4 hồ sơ, Đúng hạn: 2 hồ sơ, Trễ hạn: 2 hồ sơ)

Sở Y Tế : 100% (Đã xử lý: 469 hồ sơ, Đúng hạn: 469 hồ sơ, Trễ hạn: 0 hồ sơ)