Huyện Cần Giờ đã giải quyết

0%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 7 giảm 100% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 4/8/2020)