MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Xây dựng đã giải quyết

94%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 3 tăng 16% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 11/4/2021)