MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Xây dựng đã giải quyết

97%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 7 tăng 42% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 15/8/2020)