MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết

86%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 11 giảm 6% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 11/12/2018)