MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết

92%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 7 tăng 0% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 16/8/2018)