MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết

94%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 3 giảm 2% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 14/4/2021)