MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 6 đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 2 tăng 0% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 20/3/2019)