MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 8 đã giải quyết

97%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 9 giảm 3% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 17/10/2017)