MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 8 đã giải quyết

99%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 2 giảm 1% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 22/3/2019)