MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 8 đã giải quyết

98%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 3 tăng 2% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 14/4/2021)