MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 7 đã giải quyết

99%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 8 giảm 1% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 26/9/2018)