MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 7 đã giải quyết

97%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 7 tăng 5% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 11/8/2020)