MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 7 đã giải quyết

96%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 5 giảm 2% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 27/6/2017)