MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 7 đã giải quyết

98%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 10 tăng 10% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 22/11/2018)