MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 7 đã giải quyết

92%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 9 giảm 5% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 17/10/2017)