MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 7 đã giải quyết

95%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 6 giảm 4% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 17/7/2018)