MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Huyện Hóc Môn đã giải quyết

89%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 9 tăng 11% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 17/10/2017)