MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Huyện Hóc Môn đã giải quyết

97%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 2 giảm 3% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 23/3/2018)