MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Huyện Hóc Môn đã giải quyết

44%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 2 giảm 31% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 29/3/2017)