MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Huyện Hóc Môn đã giải quyết

77%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 4 tăng 6% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 25/5/2017)