MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Huyện Hóc Môn đã giải quyết

68%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 7 tăng 5% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 22/8/2017)