MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 11 đã giải quyết

73%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 2 tăng 73% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 23/3/2018)