MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 11 đã giải quyết

92%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 4 tăng 1% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 21/5/2018)