MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 11 đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 7 tăng 42% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 22/8/2017)