MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 11 đã giải quyết

48%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 3 giảm 7% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 27/4/2017)