MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 11 đã giải quyết

91%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 8 giảm 3% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 25/9/2018)