MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận Bình Tân đã giải quyết

96%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 4 tăng 2% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 21/5/2018)