MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận Bình Tân đã giải quyết

98%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 3 tăng 6% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 14/4/2021)