MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận Bình Tân đã giải quyết

41%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 2 giảm 32% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 22/3/2019)