MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận Bình Tân đã giải quyết

80%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 5 giảm 4% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 6/6/2020)