MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận Bình Tân đã giải quyết

78%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 9 giảm 6% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 17/10/2017)