MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận Bình Tân đã giải quyết

95%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 2 giảm 4% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 23/3/2018)