MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận Bình Tân đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 10 tăng 15% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 22/11/2018)