MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận Bình Tân đã giải quyết

85%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 3 tăng 3% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 27/4/2017)