MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận Bình Thạnh đã giải quyết

93%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 3 giảm 2% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 27/4/2017)