MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận Bình Thạnh đã giải quyết

99%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 5 giảm 1% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 26/6/2022)