MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận Bình Thạnh đã giải quyết

96%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 2 giảm 3% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 23/3/2019)