MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận Bình Thạnh đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 3 tăng 1% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 14/4/2021)