MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận Bình Thạnh đã giải quyết

89%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 5 giảm 1% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 27/6/2017)