MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 12 đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 5 tăng 100% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 27/6/2017)