MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 12 đã giải quyết

15%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 6 giảm 85% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 17/7/2018)