MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 12 đã giải quyết

61%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 4 tăng 61% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 21/5/2018)