MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 12 đã giải quyết

94%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 4 tăng 16% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 22/5/2022)