MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 12 đã giải quyết

89%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 5 giảm 2% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 6/6/2020)