MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Huyện Nhà Bè đã giải quyết

91%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 4 tăng 0% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 7/5/2021)