MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Huyện Nhà Bè đã giải quyết

92%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 5 tăng 92% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 6/6/2020)