MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Huyện Nhà Bè đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 9 tăng 5% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 25/10/2020)