MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Huyện Cần Giờ đã giải quyết

85%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 2 giảm 6% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 23/3/2018)