MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Huyện Cần Giờ đã giải quyết

71%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 4 tăng 10% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 21/5/2018)