MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 2 đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 7 tăng 100% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 22/8/2017)