MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 2 đã giải quyết

82%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 10 giảm 7% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 22/11/2018)