MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 2 đã giải quyết

87%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 9 giảm 11% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 17/10/2017)