MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 2 đã giải quyết

28%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 3 giảm 69% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 27/4/2017)