MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 2 đã giải quyết

93%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 5 tăng 0% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 6/6/2020)