MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 2 đã giải quyết

89%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 2 tăng 2% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 24/3/2019)