MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 2 đã giải quyết

94%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 4 giảm 3% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 21/5/2018)