MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 2 đã giải quyết

73%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 12 giảm 16% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 23/1/2019)