MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 2 đã giải quyết

94%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 2 tăng 25% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 23/3/2018)