MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 2 đã giải quyết

91%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 9 giảm 8% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 25/10/2020)