MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 2 đã giải quyết

88%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 4 tăng 4% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 7/5/2021)