MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 3 đã giải quyết

95%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 10 giảm 2% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 22/11/2018)