MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 3 đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 12 tăng 1% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 23/1/2019)