MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 4 đã giải quyết

92%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 3 tăng 8% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 27/4/2017)