MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 4 đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 2 tăng 1% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 23/3/2019)