MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 5 đã giải quyết

97%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 4 giảm 1% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 22/5/2022)