MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 5 đã giải quyết

99%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 3 giảm 1% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 17/4/2021)