MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 9 đã giải quyết

91%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 5 tăng 16% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 6/6/2020)