MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 9 đã giải quyết

98%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 7 giảm 2% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 22/8/2017)