MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 9 đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 8 tăng 1% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 25/9/2018)