MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 9 đã giải quyết

95%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 9 giảm 5% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 25/10/2020)