MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 9 đã giải quyết

99%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 4 giảm 1% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 25/5/2017)