MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận 9 đã giải quyết

97%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 2 tăng 2% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 29/3/2017)