MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận Thủ Đức đã giải quyết

94%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 11 giảm 6% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 3/12/2021)