MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận Gò Vấp đã giải quyết

98%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 5 giảm 1% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 26/6/2022)