MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận Gò Vấp đã giải quyết

74%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 7 giảm 25% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 22/8/2017)