MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận Tân Phú đã giải quyết

89%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 3 tăng 29% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 27/4/2017)