MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận Tân Phú đã giải quyết

94%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 4 giảm 6% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 21/5/2018)