MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận Tân Phú đã giải quyết

90%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 5 tăng 4% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 27/6/2017)