MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận Tân Phú đã giải quyết

53%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 7 tăng 3% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 22/8/2017)