MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận Tân Phú đã giải quyết

72%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 9 tăng 53% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 17/10/2017)