MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận Tân Phú đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 2 tăng 45% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 23/3/2018)