MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận Phú Nhuận đã giải quyết

95%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 12 giảm 5% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 23/1/2019)