MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận Phú Nhuận đã giải quyết

62%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 7 giảm 17% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 22/8/2017)