MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Quận Phú Nhuận đã giải quyết

89%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 5 giảm 4% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 27/6/2017)