MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Huyện Củ Chi đã giải quyết

63%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 4 giảm 37% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 22/5/2022)