MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Huyện Củ Chi đã giải quyết

84%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 4 giảm 10% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 25/5/2017)