MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Huyện Củ Chi đã giải quyết

71%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 3 giảm 29% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 14/4/2021)