MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Huyện Củ Chi đã giải quyết

97%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 9 tăng 22% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 17/10/2017)