MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Huyện Củ Chi đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 6 tăng 100% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 17/7/2018)