MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Huyện Củ Chi đã giải quyết

42%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 2 giảm 50% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 18/3/2019)