MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Huyện Củ Chi đã giải quyết

33%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 10 giảm 67% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 19/11/2018)