MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Huyện Củ Chi đã giải quyết

93%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 2 tăng 11% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 29/3/2017)