MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Giao Thông Vận Tải đã giải quyết

98%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 9 tăng 1% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 17/10/2017)