MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Giao Thông Vận Tải đã giải quyết

52%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 7 giảm 20% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 16/8/2018)