MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Giao Thông Vận Tải đã giải quyết

99%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 3 tăng 0% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 14/4/2021)