MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Giao Thông Vận Tải đã giải quyết

98%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 4 tăng 2% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 25/5/2017)