MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Giao Thông Vận Tải đã giải quyết

94%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 2 giảm 2% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 29/3/2017)