MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Giao Thông Vận Tải đã giải quyết

87%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 9 tăng 4% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 15/10/2018)