MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Giao Thông Vận Tải đã giải quyết

97%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 11 tăng 12% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 11/12/2018)