MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Quy Hoạch Kiến Trúc đã giải quyết

36%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 12 giảm 14% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 22/1/2022)