MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Xây dựng đã giải quyết

83%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 12 giảm 6% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 23/1/2019)