MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Xây dựng đã giải quyết

96%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 5 tăng 16% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 27/6/2017)