MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Xây dựng đã giải quyết

81%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 4 tăng 11% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 21/5/2018)