MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Xây dựng đã giải quyết

85%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 6 giảm 2% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 17/7/2018)