MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Xây dựng đã giải quyết

84%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 8 giảm 6% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 26/9/2018)