MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Xây dựng đã giải quyết

68%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 3 tăng 14% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 23/4/2019)