MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Xây dựng đã giải quyết

55%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 2 tăng 41% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 23/3/2018)