MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Xây dựng đã giải quyết

85%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 10 tăng 85% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 22/11/2018)