MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Xây dựng đã giải quyết

100%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 9 tăng 6% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 17/10/2017)