MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Sở Xây dựng đã giải quyết

66%

hồ sơ đúng hạn trong tháng 4 tăng 66% so với tháng trước
(Tự động cập nhật vào lúc 00:00:00 19/5/2022)